รายละเอียดโครงการ

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานสะอาด คุณทัศนะ  เจ้าของอาคารมรกตจึงได้พิจารณเลือก LOOK 24 เป็นผู้ติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ให้กับโครงการ LOOK24 ได้ออกแบบ และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 10 kW สำหรับโปรเจคต้นแบบ ก่อนพิจารณาติดตั้งในเฟสถัดไป และในอาคารแห่งอื่นระบบนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 18,250 kWh ต่อปี   โดย LOOK24 ได้ออกแบบมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงสุดด้วยพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 

ปัจจัยการออกแบบ

อาคารมรกตมีหลังคาเป็นพื้นปูนซีเมนท์และมีเสาสัญญานโทรคมนาคมขนาดใหญ่ตั้งอยู่  LOOK24 จึงได้นำข้อจำกัดต่างๆ มาออกแบบพื้นที่ และเลือกใช้ชุดยึดแผงแบบ Solar Pump ซึ่งเป็นโครงยึดที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งแผงน้อยกว่าแบบทั่วไป โครงสร้างแผงรองรับความเร็วลมได้สูงถึง 120 กม./ชั่วโมงและมีการยึดบนฐานปูนที่ทำขึ้นอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแข็งแรงและป้องกันน้ำซึมลงไปยังพื้หลังคาซีเมนท์ โดยยังคงได้องศาการรับแสงอาทิตย์อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย 

 


 รีวิวจากลูกค้า

“ขอขอบคุณ LOOK24 ที่มอบความมั่นใจให้กับเรา ในการลงทุนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ที่ได้มาตรฐาน และทีมงานมืออาชีพตั้งแต่เริ่มแนะนำ จนกระทั่งติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ทันที อีกทั้งบริการติดต่อกับการไฟฟ้าเพื่อแจ้งการใช้งานโซล่าร์เซลล์ถูกต้องตามกฎหมายให้อย่างรวดเร็วนับได้ว่าคุ้มค่าการลงทุนจริงๆ ครับ”คุณทัศนะ เจ้าของอาคารมรกต

 

 


Visitors: 25,899