รีวิว โครงการชัยพฤกษ์ พุทธมณฑล

รายละเอียดโครงการ

คุณลูกค้า ให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือกที่เน้นการประหยัดทั้งกลางวัน และ กลางคืน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากค่าเชื้อเพลิงที่จะลดลงได้ในอนาคต รวมถึงอัตราพลังงานชาร์จไฟรถ EV CAR  คุณดนัยจึงเลือกใช้บริการของ LOOK24 ออกแบบโครงการสำหรับบ้านหลังนี้ โดยเลือกขนาดกำลังการผลิตที่ 5kW

ปัจจัยการออกแบบ

โครงการที่พักอาศัยของคุณลูกค้า มีลักษณะการออกแบบเฉพาะตัว จึงต้องมีการออกแบบบการติดตั้งเพื่อซ่อนรางสายไฟ และเก็บงานต่างๆอย่างสวยงาม   รวมทั้งพื้นที่โครงการติดกับบ้านหลังอื่นซึ่งมีความสูงมากกว่า  จึงมีข้อจำกัดเรื่องทิศทาง และจำนวนของแผงเซลล์ที่จะวางบนหลังคาในแต่ละทิศ  LOOK24 จึงแนะนำให้คุณลูกค้าติดตั้ง

Optimizer เพื่อแก้ปัญหาเรื่องเงาแผง ทิศของแผงที่แตกต่างกันไป เพื่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุด ทางคุณลูกค้าได้คิดเผื่อที่จะติดตั้งแบตเตอรี่ ทาง LOOK24 จึงเสนอแบตเตอรรี่ของทาง Huawei เพราะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับการเก็บพลังงาน มีความปลอดภัยสูง ใช้การออกแบบโมดูลาร์และรองรับการขยายกำลังที่ยืดหยุ่น (5 kWh) ชุดแบตเตอรี่แต่ละก้อนมีเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในตัวเพื่อรองรับการจัดการการชาร์จและการคายประจุอิสระ

 

รีวิวจากลูกค้า

“เลือกใช้ระบบโซล่าร์เซลล์กับ LOOK24 เพราะอุปกรณ์ได้มาตรฐานและต้องการประหยัดไฟทั้งกลางวันและกลางคืนจึงเลือกใช้บริการ LOOK24 พร้อมติดตั้งแบตเตอรรี่ Lithium-iron phosphate (LiFePO4) ที่มีคุณสมบัติเก็บไฟได้สูงสุด คุณลูกค้าท่านเจ้าของบ้าน

 


Visitors: 27,291