โครงการสำนักงานและโกดังสินค้า ย่านบางนา

 

รายละเอียดโครงการ

LOOK24 ได้มีโอกาสออกแบบติดตั้งระบบโซล่าร์เซลล์ให้กับ โครงการสำนักงาน

และโกดังสินค้านี้ 

เพื่อให้สามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

 

ปัจจัยการออกแบบ

เนื่องด้วย พื้นที่โครงการมีตำแหน่งในการติดตั้งแผงเซลล์ได้หลายแห่ง 

แต่เพื่อให้ได้รับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์

เต็มประสิทธิภาพทีมงานจึงได้ออกแบบการติดตั้งแผงเซลล์ในตำแหน่งที่สามารถรับแสงแดดได้ดี

และหลีกเลี่ยงสิ่งปลูกสร้างที่จะบดบังแสงแดดให้ได้มากที่สุด  สำหรับรางท่อไฟและอุปกรณ์จับยึด

ก็เก็บงานขนานไปกับระบบสายไฟที่มีอยู่เดิมเพื่อความสวยงาม

 

 

 

Visitors: 27,293