ข้อดีและข้อเสียของระบบโซล่าเซลล์ 

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ก่อนที่คุณจะลงทุน

แผงโซลาร์เซลล์มีประโยชน์มากมาย แต่ก็มีจุดอ่อนเช่นกัน

ระบบโซล่าเซลล์ให้พลังงาน และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก  ในปัจจุบันประเทศต่างๆ หันมาใช้มาตรการพลังงานสะอาดเพื่อชะลอความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอนนี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดี ที่จะพิจารณาหันมาใช้ระบบโซล่าเซลล์ในที่พักอาศัยของคุณขณะเดียวกัน เราก็ควรพิจารณาจุดอ่อนเช่นกัน ก่อนที่จะตัดสินใจเดินหน้าต่อไป

คำแนะนำของเราจะนำเสนอทั้งประโยชน์และอุปสรรคของการใช้แผงโซลาร์เซลล์ เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น

ประโยชน์ 

แผงโซลาร์เซลล์มีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะประเด็นต่างๆ คือ:

คุณมีอิสรภาพด้านพลังงานมากยิ่งขึ้น

1) ประหยัดค่าไฟฟ้า

ระบบโซล่าเซลล์อาศัยแสงแดดที่มีไม่จำกัดในช่วงกลางวัน เพื่อผลิตไฟฟ้ากระแสตรง (DC) และมีเครื่องอินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่ แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของคุณทันที ในเวลานี้ คุณมีโรงไฟฟ้าเป็นของคุณเองแล้ว ทำให้คุณเป็นอิสระจากแหล่งไฟฟ้าภายนอกไม่มากก็น้อย อีกทั้งยังช่วยให้คุณประหยัดเงินที่คุณต้องจ่ายแบบเดิมๆ ในช่วงที่ผ่านมา

2) เพิ่มรายได้จากการขายไฟฟ้า

นอกจากนั้น คุณยังสามารถสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการลงทุนของคุณด้วยได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินที่เหลือจากการใช้งานให้กับการไฟฟ้าฯ 

3) แก้ไขปัญหาเรื่องไฟฟ้าดับได้

หากพื้นที่ของคุณต้องเจอกับปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยๆ คุณยังสามารถใช้พลังงานที่กักเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อให้บ้านของคุณยังคงมีไฟฟ้าใช้ในช่วงดังกล่าวได้ โดยรวมแล้ว แผงโซลาร์เซลล์ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าหลายๆด้าน ในแบบที่คุณไม่สามารถทำได้ จากการพึ่งพาการซื้อไฟฟ้าในรูปแบบเดิมๆ


เป็นแหล่งพลังงานที่สะอาดกว่า

การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในบ้านของคุณจะทำให้คุณมีแหล่งพลังงานสีเขียวที่ไม่สร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อพิจารณากับทางเลือกอื่น การผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันมีส่วนทำให้เกิดมลพิษมากกว่า ไม่ว่าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ หรือแม้แต่การสร้างเขื่อนแห่งใหม่ที่กระทบต่อระบบนิเวศวิทยา   ดังนั้นการมีพลังงานแสงอาทิตย์จะทำให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยกว่า

 

แผงโซลาร์เซลล์ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านของคุณ

ในต่างประเทศ มีการทำสถิติว่าแผงโซลาร์เซลล์ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับบ้านพักอาศัย นอกจากนั้น ยังพบว่าบ้านที่มีเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์สามารถขายได้เร็วกว่าบ้านที่ไม่ได้ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

 

จุดอ่อนของระบบโซล่าเซลล์

 

ระบบโซลาร์เซลล์มีราคาสูง

ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้กับบ้านของคุณจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเฉลี่ยวัตต์ละ 30 – 50 บาท แม้ว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะลดลงอย่างต่อเนื่อง  แต่คุณควรต้องวางแผนงบประมาณสำหรับผู้รับเหมา ใบอนุญาตและค่าใช้จ่ายระบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม มีวิธีบรรเทาค่าใช้จ่ายได้ในรูปแบบต่างๆ

 

วิธีที่ได้รับความนิยม คือ การหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อเพื่อติดตั้งระบบโซล่าเซลล์  หรือแม้แต่ข้อเสนอจากผู้ให้บริการเรื่องการผ่อนชำระเป็นรายงวด วิธีเหล่านี้ช่วยให้คุณแบ่งเงินที่ใช้ลงทุนได้เป็นการชำระเงินรายเดือนที่บริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ติดต่อเราตอนนี้เพื่อสอบถามรายละเอียด

 นอกจากนี้ยังมีแรงจูงใจจากภาครัฐในการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซล่าเซลล์ของคุณ แม้ว่าจะมีข้อจำกัดจำนวนการรับซื้อ และราคาต่อหน่วยที่ไม่สูงมากนัก  แต่ก็สามารถช่วยชดเชยเงินลงทุนของคุณได้เช่นกัน

 

ระบบโซลาร์เซลล์ควรมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

 หลังคาของคุณเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ หากมีร่มเงาจากต้นไม้หรืออาคารใกล้เคียงมากเกินไป คุณก็จะไม่ได้รับแสงแดดเพียงพอที่จำเป็นต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ต้องการได้

 คุณต้องตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ ถึงแม้ว่าในหลายกรณีจะได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต แต่ยังคงมีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าอยู่ดี นอกเหนือจากกฎระเบียบเกี่ยวกับการเชื่อมขนานไฟกับหน่วยงานการไฟฟ้าฯ ที่ต้องปฏิบัติตามอีกด้วย

 

 

Visitors: 27,292