แผงโซลาร์เซลล์สำหรับที่พักอาศัยมีต้นทุนเฉลี่ยที่ 50,000 – 300,000 บาทต่อระบบซึ่งเป็นการลงทุนขนาดใหญ่สำหรับเจ้าของบ้านหลายๆท่าน หากคุณกำลังคิดที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์คุณอาจมีคำถามสองสามข้อ รวมถึงจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่คุณต้องการเพื่อให้พลังงานแก่ที่พักอาศัยของคุณ 

โดยทั่วไประบบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ้านแต่ละหลังประกอบด้วยแผงเซลล์จำนวนตั้งแต่ 4ถึง 22แผงหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับปริมาณพลังงานที่คุณต้องการ และพลังงานที่แผงโซลาร์เซลล์ของคุณสามารถผลิตได้ 

เรื่องเหล่านี้ดูเหมือนซับซ้อน แต่จะง่ายยิ่งขึ้นเมื่อคุณแยกรายละเอียดหลัก 3 ประการที่กำหนดจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่คุณต้องการเพื่อให้พลังงานแก่บ้านของคุณ รวมถึงตัวอย่างวิธีคำนวณขนาดระบบของคุณ 

 

ประเมินการใช้พลังงานในช่วงที่ผ่านมา

การทำความเข้าใจปริมาณไฟฟ้าที่คุณใช้ในแต่ละวัน เดือน และปี ในช่วงที่ผ่านมาโดยนำมาเฉลี่ย จะเป็นกุญแจสำคัญในการประเมินจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่คุณต้องการ การใช้พลังงานอาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับจำนวนคนในบ้านของคุณ รวมทั้งจำนวนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณมีและความถี่ที่คุณใช้ และสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลาที่อาจแตกต่างกัน

ตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟจากบิลค่าไฟปีที่แล้วเพื่อดูว่าคุณใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนเท่าใดตลอดทั้งปี (หน่วยวัดคิดเป็น เป็นกิโลวัตต์ (1,000 วัตต์) -ชั่วโมงหรือkWh) เมื่อคุณมีตัวเลขดังกล่าวแล้ว คุณจะรู้ว่าคุณควรผลิตพลังงานไฟฟ้ามากแค่ไหนเพื่อครอบคลุมความต้องการของคุณ ในที่นี้ ขอนำข้อมูลเฉลี่ยการใช้ไฟของครัวเรือนทั่วประเทศประจำปี 2563 จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ซึ่งอาจไม่สะท้อนบ้านพักอาศัยในแต่ละพื้นที่ๆแตกต่างกัน) ระบุว่า แต่ละครัวเรือนจ่ายค่าไฟเฉลี่ยเดือนละ 750 บาท หรือปีละ 9,000 บาท  ซึ่งหากหารด้วยค่าไฟเฉลี่ยที่ 4.5 บาทแล้ว เท่ากับว่าใช้ไฟปีละ 2,000 หน่วย หรือเพียงวันละ 5.5 หน่วยเท่านั้น

 

กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์

แผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผงสามารถผลิตพลังงานได้จำนวนหนึ่ง ขึ้นอยู่กับสภาวะที่บ้านของคุณ (รวมถึงปริมาณแสงแดดที่คุณได้รับ) ตัวเลขพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้นี้จะวัดหน่วยเป็นวัตต์ โดยแผงทั่วไปให้กำลังไฟฟ้าระหว่าง250 ถึง 540 วัตต์ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่มีกำลังผลิตไฟอยู่ที่ 400วัตต์ คุณจะต้องคูณกำลังวัตต์ของแผงด้วยจำนวนแสงแดดที่คุณได้รับทุกวัน (เพื่อทำความเข้าใจว่าแผงเซลล์ผลิตพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนดูเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป)

หากคุณไม่มีพื้นที่มากนัก คุณอาจต้องเลือกแผงโซลาร์เซลล์ที่ให้ระดับพลังงานที่สูงกว่า เช่น 450 วัตต์หรือมากกว่า เนื่องจากแผงเหล่านี้ติดตั้งแผงเซลล์เพิ่มมากขึ้น แต่ก็มีราคาแพงขึ้นเช่นกัน ดังนั้น คุณต้องวางแผนงบประมาณในเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจขั้นต่อไป

แสงแดดที่บ้านคุณ

ตำแหน่งที่ตั้งของบ้านคุณ รวมทั้งทิศทางหลังคาเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์ในบ้านของคุณ ในขณะที่คุณอาจคาดหวังระบบพลังงานแสงอาทิตย์มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับพื้นที่ที่มีแดด  ซึ่งเป็นเหตุผลที่พลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะประเทศไทยมีแสงแดดค่อนข้างมากตลอดทั้งปีแต่ก็มีเมฆและฝุ่นควันมากเช่นกัน  ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ รวมทั้งความร้อนที่เกินกว่า 25 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นระดับผลิตไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงนั้น  เราจึงจะคำนวณช่วงเวลาที่คุณได้รับแสงแดดคือ ห้าชั่วโมงต่อวันโดยเฉลี่ยทั้งปีเท่านั้น

ตำแหน่งบ้านของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักว่าพื้นที่ที่คุณอาศัยก็มีบทบาทในการที่พลังงานแสงอาทิตย์จะทำงานได้ดีด้วยหรือไม่ กล่าวโดยสรุป แผงโซลาร์เซลล์ของคุณจะทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อสามารถดูดซับความเข้มแสงได้มากที่สุด ไม่ใช่ความร้อนที่ได้รับ

ตามที่ระบุไว้แล้วข้างต้น โครงสร้างหลังคาหรือพื้นที่ติดตั้งเพื่อรับแสงแดดที่จะส่องถึงนั้น เป็นปัจจัยสำคัญอย่างมาก ตัวอย่างเช่น หากคุณมีต้นไม้สูงที่สร้างร่มเงาให้กับหลังคา แผงโซลาร์เซลล์ของคุณจะไม่ผลิตพลังงานมากเท่ากับว่าอยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่สดใส

นำทุกอย่างคำนวณเข้าด้วยกัน

เมื่อคำนึงถึงตัวแปรต่างๆ เราสามารถประมาณจำนวนแผงโซลาร์เซลล์สำหรับบ้านของคุณได้อย่างคร่าวๆ ในตัวอย่างนี้ เราจะใช้พลังงานเฉลี่ยต่อปี จำนวนวัตต์ของแผงโซลาร์เซลล์ และชั่วโมงของแสงแดดที่เรากล่าวถึงก่อนหน้านี้

สมมติว่าบ้านพักอาศัยของคุณได้รับแสงแดดเป็นเวลา5 ชั่วโมงในแต่ละวัน และคุณกำลังซื้อแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 400วัตต์ ในกรณีนี้ แต่ละแผงสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2,000 วัตต์ต่อวัน (หรือวันละ2 kWh) สมมติว่าการใช้พลังงานของคุณสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของสนง.สถิติแห่งชาติที่ 5.5 kWh ต่อวัน คุณจะต้องมีแผงโซล่าเซลล์ขนาด400วัตต์จำนวน3 แผงเพื่อสร้างไฟฟ้าให้เพียงพอสำหรับบ้านของคุณ

อย่างไรก็ดี การคำนวณข้างต้นเป็นการคิดแบบเฉลี่ยทั้งวัน ซึ่งรวมระยะเวลาที่นอกเหนือช่วงเวลามีแสงแดดอีกด้วย ดังนั้น คุณอาจคำนวณโดยวัดจากมิเตอร์ไฟฟ้าช่วงกลางวัน ที่คุณใช้ไฟฟ้าจริงๆ และนำตัวเลขดังกล่าวมาหารเฉลี่ยเพื่อให้ได้ตัวเลขค่าเฉลี่ยก็ได้

ประเด็นสำคัญที่ต้องนึกถึง

แม้ว่าค่าใช้จ่ายของระบบโซล่าเซลล์อาจจะดูค่อนข้างสูง แต่ก็มีวิธีช่วยให้คุณไม่ต้องจ่ายเงินก้อน เช่น สินเชื่อเอนกประสงค์ของธนาคารพาณิชย์  หรือโปรโมชั่นผ่อน 0% ของผู้ให้บริการ (สอบถามเราได้ทันที)รวมถึง การขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซลาร์เซลล์ของคุณ (โครงการปัจจุบันจะสิ้นสุดในปี 2564)

ดังนั้น การหาจำนวนแผงโซลาร์เซลล์ที่คุณต้องการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการเท่านั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และค่าใช้จ่ายของพลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านได้จาก LOOK24

 

..

Visitors: 25,899