รีวิว ติดตั้งโซล่าเซลล์ โครงการศูนย์บริการรถยนต์

รายละเอียดโครงการ

เนื่องจากศูนย์บริการฯ ต้องการลดค่าไฟฟ้าลง จึงเริ่มศึกษา และได้ข้อสรุปถึงความคุ้มค่าของการลงทุนจากการติดตั้งโซล่าเซลล์  อีกทั้งศูนย์บริการฯ เปิดให้บริการในช่วงเวลา 8.30 จนถึง 17.30 น. จึงได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบโซล่าเซลล์ ทำให้ศูนย์บริการฯ สามารถบริหารต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ดียิ่งขึ้น

ปัจจัยการออกแบบ

เนื่องด้วยพื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์อยู่ติดถนนใหญ่ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา  การออกแบบจึงต้องร่นระยะให้ห่างจากร่มไม้ และต้องคำนึงถึงแนวตะวันที่จะเคลื่อนไปทางทิศเหนือมากขึ้นในบางช่วงเวลา  ซึ่งจะทำให้มีเงาบังจากหลังคาด้านอื่นเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันLOOK24 จึงให้คำแนะนำในการติด Optimizer เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า แม้ว่าแผงเซลล์บางแผงจะถูกเงาบังก็ตาม แต่ไม่กระทบภาพรวม การทำงานของแผงอื่นอีกด้วย  

รีวิวจากลูกค้า

“พอใจกับผลลัพท์ที่ได้จากระบบการทำงานของการติดโซล่าเซลล์  ในอนาคต หากรัฐบาลให้การสนับสนุนการติดตั้งโซล่าเซลล์มากกว่านี้

 น่าจะทำให้การคืนทุนเร็วยิ่งขึ้น” คุณเพ็ญ ผู้จัดการศูนย์บริการฯ

 

Visitors: 42,806