โครงการศูนย์บริการรถยนต์

รายละเอียดโครงการ

เนื่องจากศูนย์บริการฯ ต้องการลดค่าไฟฟ้าลง จึงเริ่มศึกษา 

และได้ข้อสรุปถึงความคุ้มค่าของการลงทุนในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 

อีกทั้งศูนย์บริการฯ เปิดให้บริการในช่วงเวลา 8.30 จนถึง 17.30 น. 

จึงได้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบโซล่าร์เซลล์ ทำให้ศูนย์บริการฯ 

สามารถบริหารต้นทุนค่าไฟฟ้าได้

ปัจจัยการออกแบบ

เนื่องด้วยพื้นที่อยู่ติดถนนใหญ่ซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา  การออกแบบจึงต้องร่นระยะให้ห่างจากร่มไม้ 

และต้องคำนึงถึงแนวตะวันที่จะเคลื่อนไปทางทิศเหนือมากขึ้นในบางช่วงเวลา

ซึ่งจะทำให้มีเงาบังจากหลังคาด้านอื่นเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันLOOK24

ให้คำแนะนำในการติด Optimizer เพื่อประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า 

แม้ว่าแผงเซลล์บางแผงจะถูกเงาบังก็ตาม แต่ไม่กระทบภาพรวม

การทำงานของแผงอื่นอีกด้วย  

รีวิวจากลูกค้า

“พอใจกับผลลัพท์ที่ได้จากระบบการทำงาน  ในอนาคต หากรัฐบาลให้การสนับสนุนการติดตั้งโซล่าร์เซลล์มากกว่านี้

 น่าจะทำให้การคืนทุนเร็วยิ่งขึ้น” คุณเพ็ญ ผู้จัดการศูนย์บริการฯ

 

Visitors: 27,291