การติดตั้งโซล่าเซลล์ on grid

ระบบ on grid 

ระบบ on grid คือ ระบบ solar cell ที่มีการเชื่อมกับการไฟฟ้า (แม้ว่าจะผลิตเพื่อใช้เองไม่ขายไฟคืนให้การไฟฟ้า แต่ถ้าเชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ก็ถือว่าเป็น on grid)

 

 

ข้อดีของระบบ on grid คือ

 1. มีไฟใช้แน่นอน แม้ช่วงเมฆมาก เพราะไฟฟ้าจากระบบการไฟฟ้าจะไหลเข้ามาเสริมพลังงานจาก solar cell ที่หายไปตลอดเวลา
 2. ถ้าผลิตไฟได้เกินความต้องการใช้ในบ้าน สามารถขายไฟคืนเข้าระบบได้ (ต้องทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าก่อน)
 3. เครื่องจักร/อุปกรณ์ในระบบมีน้อย ทำให้ค่าซ่อมบำรุงต่ำ

ข้อเสียของระบบ on grid คือ

 1. ถ้าไฟการไฟฟ้าดับ ระบบไฟฟ้าจาก solar cell จะดับด้วย
 2. การเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้าต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนด และอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบของการไฟฟ้า

Solar off grid คือ ระบบ solar cell ที่ไม่เชื่อมต่อกับการไฟฟ้า ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกเก็บในแบตเตอรี่ และนำมาใช้งานเมื่อเราเปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยปริมาณความจุของแบตเตอรี่ (จำนวนลูกแบตเตอรี่) จะขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการใช้พลังงานของบ้านแต่ละหลัง

ข้อดีของระบบ off grid คือ

 1. ประหยัดกว่า เปรียบเทียบกับกรณีที่ต้องมีการขยายเขตการไฟฟ้าเป็นระยะทางไกลๆ
 2. ไม่มีรายจ่ายค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายให้การไฟฟ้าเป็นรายเดือน ทุกๆเดือน
 3. ในกรณีที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไฟฟ้าอาจจะ ตก หรือ ดับ อยู่บ่อยครั้ง การใช้ระบบ off grid ช่วยทำให้ระบบไฟฟ้าในบ้านไม่ได้รับความเสียหายจากไฟตก ไฟดับ ที่เกิดขึ้นนี้

ข้อเสีย

 1. เครื่องจักร/อุปกรณ์มีมากกว่า เงินลงทุนระบบมีราคาแพงกว่า on grid
 2. หากไม่มีแดดหรือมีฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันหลายวัน พลังงานที่สะสมไว้ในแบตเตอรี่อาจจะหมดได้

Solar Hybrid คือระบบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่โดยรวมขอดีของทั้ง solar on grid กับ off grid กล่าวคือ ระบบมีการเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าสำหรับช่วงที่ไม่มีแดดและมีการใช้แบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานส่วนที่ผลิตเหลือในตอนกลางวันไปใช้งานในตอนกลางคืนด้วย (คล้ายๆ รถยนต์ hybrid ที่มีการใช้พลังงานจากเครื่องยนต์และชาร์ตแบตเตอรี่ไปในขณะที่เบรค)

ข้อดีของระบบ Hybrid คือ

 1. ระบบไฟฟ้ามีความเสถียรมาก เนื่องจากเสมือนมีแหล่งจ่ายไฟ 3 แหล่ง (โซล่าเซลล์ + แบตเตอรี่ + ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า) คอยช่วยกันจ่ายไฟ
 2. สามารถบริหารแหล่งจ่ายพลังงาน เพื่อให้ระบบใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานที่ถูกที่สุดได้ (เช่น ตอนกลางวันไฟการไฟฟ้าราคาแพง เราสามารถตั้งให้ระบบเน้นใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์หรือแบตเตอรี่ก่อนใช้ไฟจากการไฟฟ้า แต่ถ้าเป็นวันหยุดหรือช่วงเวลาที่ไฟฟ้าการไฟฟ้าราคาถูกก็จะปล่อยให้มีการชาร์ตไฟฟ้าให้เต็มในแบตเตอรี่ด้วย เป็นต้น)
 3. เป็นระบบไฟสำรอง ทำให้บ้านยังคงมีไฟฟ้าใช้ แม้เกิดไฟดับ

ข้อเสีย

 1. มีเครื่องจักร/อุปกรณ์มาก ระบบมีความซับซ้อน ใช้เงินลงทุนและมีค่าซ่อมบำรุงสูง
 2. Inverter ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้ายังมีน้อยและราคายังค่อนข้างสูง

  Ref:

  1. https://www.cleanenergyreviews.info/blog/2014/5/4/how-solar-works
  2. https://www.solarhub.co.th/solar-information/solar-format/312-ongrid-solarcell
  3. https://solarcellthailand96.com/design-calculator/on-grid-system-small-home/


อินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์มีแบบไหนบ้าง?

อินเวอร์เตอร์ก็เหมือนกับสมองในระบบโซลาร์เซลล์ มาเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยกันได้เลยที่นี่ !

อุปกรณ์สำคัญสำหรับการติดตั้งโซล่าเซลล์ที่ขาดไม่ได้เลย คือ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) เป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับแปลงพลังงานไฟฟ้าจากกระแสตรง (DC) ที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง แปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) เพื่อให้สามารถจ่ายไฟใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับที่อยู่ในบ้านหรืออาคารของท่านได้ปลอดภัย

กริดไทน์อินเวอร์เตอร์ (Grid Tile Inverter) หรือ ออนกริดอินเวอร์เตอร์ (On Grid Inverter)  มีหน้าที่ในการแปลงพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ให้กลายมาเป็นไฟที่สามารถทำการจ่ายเข้าสู่ตัวบ้านหรืออาคารได้ โดยเชื่อมเข้ากับไฟของการไฟฟ้า หากช่วงแดดอ่อนหรือไม่มีแสงแดด อินเวอร์เตอร์จะปรับไปใช้ไฟจากการไฟฟ้ามาจ่ายแทนโดยอัตโนมัติ 

ไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ขนาดเล็ก ที่สามารถนำมาใช้ได้กับทั้งระบบออนกริดและออฟกริด หลักการทำงานเหมือนกริดไทน์อินเวอร์เตอร์ แตกต่างที่ติดตั้งกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 1 ตัวต่อ 1 แผง และเอาท์พุท (Output ) ที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์ชนิดนี้จะเป็นไฟฟ้าแบบ AC ที่สามารถนำไปต่อใช้งานได้เลย

 

เพียวไซน์เวฟอินเวอร์เตอร์ (Pure Sine Wave Inverter) เป็นอินเวอร์เตอร์ที่ช่วยแปลงกระแสไฟจากแบตเตอรี่ให้สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้ รวมถึงเหมาะสำหรับสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ว่าอยู่ไกลจากบ้าน โดยสามารถใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งจ่ายไฟได้ เช่น ร้านขายของ ร้านขายผลไม้ คนที่เดินทางไกลที่ต้องใช้ไฟระหว่างเดินทาง หรือต้องตั้งแคมป์นอนค้างแรม

ไฮบริดอินเวอร์เตอร์ (Hybrid) เป็นอินเวอร์เตอร์ที่นำเอาคุณสมบัติของระบบออนกริดและออฟกริดมาใช้งานรวมกันได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้น

ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาแบบไหนได้บ้าง ?

การติดตั้งว่ากันโดยหลักการง่าย แบ่งเป็น 3 แบบ คือ
1. แบบขั้นยึดกับจุดยึดเดิมของหลังคา (สำหรับหลังคามีน๊อตยึดอยู่แล้ว)

2. แบบเจาะกระเบื้องหลังคา
3. แบบสอดใต้กระเบื้อง

การติดตั้งแผงบนหลังคาประเภทต่างๆ ได้แก่

1.หลังคาซีแพคโมเนีย 
ใช้เทคนิคการสอด โดยจะใช้อุปกรณ์เฉพาะในการสอดเข้าไปใต้กระเบื้อง เพื่อเข้าไปล็อคกับคานหรือจันทัน ดังนั้นจะไม่มีการเจาะหลังคาใดๆ จึงไม่ต้องกังวลเรื่อการรั่วซึมแน่นอน

2.หลังคาเมทัลซีท ใช้การเปลี่ยนน็อต โดยถอดน็อตตัวเก่าบนหลังคาของลูกค้าออก แล้วใช้ขายึดใส่ลงไปแทนน็อตตัวเดิม

 3.หลังคาลอนคู่ ใช้เทคนิคเดียวกันกับเมทัลซีท ตือการเปลี่ยนน็อต โดยถอดน็อตตัวเก่าบนหลังคาออก แล้วใช้ขายึดตัว Z ใส่ลงไปแทนน็อตตัวเดิม

 

 

 

4.บนพื้นปูนหรือบนดานฟ้า ใช้การต่อโครงสร้างเหล็กเพื่อวางแผง และใช้โครงสร้างเหล็กทำเป็นฐานรองรับแผงโซล่าเซลล์

 5.บนพื้นปูดิน ใช้เทคนิคการเดียวกับบนพื้นปูนต่อโครงสร้างเหล็กเพื่อวางแผง ยึดกับพื้นที่ราบ

สรุป: หลังคาทุกประเภทสามารถติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้

เพราะหลังคาเป็นส่วนที่รับแรงน้อยมาก จุดรับแรงที่แท้จริงก็คือ ตัวแปรหลังคาที่อยู่ภายใน ซึ่งจากผลตรวจสอบเป็นประจำมีดังนี้

- หลังคาอายุไม่เกิน 10 ปี มักไม่ค่อยมีปัญหา

- หลังคาที่ต้องตรวจสอบมากๆ คือแปไม้

- เช็คโครงสร้างภายใต้หลังคาว่าอยู่ในสภาพที่ดี โครงสร้างที่แย่ จะส่งผลต่อกระเบื้องหลังคาได้ด้วย หลังคาเรียงกันเป็นคลื่น ไม่สม่ำเสมอ ตัวกระเบื้องแตกเป็นรอย เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าโครงสร้างที่รองรับมีปัญหา

- หลังคา Metal sheet มักไม่ค่อยมีปัญหา เนื่องจากอายุการใช้งานยังไม่เยอะ และตัวแผ่น Metal sheet ค่อนข้างเบา

- อุปกรณ์แผงโซล่าที่ติดตั้งบนหลังคา จะมีโหลดประมาณ 10kg ต่อตารางเมตร

 

การพิจารณา ดูโครงสร้างเป็นหลักสำคัญว่ารับแรงได้หรือไม่ จะต้องตรวจสอบโดยวิศวกรโครงสร้างเท่านั้น ถึงจะแน่ใจว่าติดตั้งได้จริง

CR.http://www.extra-solar.com/b/59

Visitors: 25,899