รีวิว ติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้านพักอาศัย หมู่บ้านวินด์มิลล์ บางนา

รายละเอียดโครงการ

เนื่องด้วย LOOK24 ได้รับโอกาสให้ออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ โครงการที่พักอาศัยริมน้ำแห่งนี้ ภายใต้แนวคิดที่ให้ความสำคัญกับพลังงานทางเลือกอย่างระบบโซล่าเซลล์เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

 

 

ปัจจัยการออกแบบ

เพื่อให้โครงการนี้ได้รับพลังงานไฟฟ้าจากการติดโซล่าเซลล์เต็มประสิทธิภาพ จึงได้ออกแบบการติดตั้งโซล่าเซลล์ให้สามารถรับแสงแดดในพื้นที่ต่างๆได้อย่างเหมาะสม 

และหลีกเลี่ยงสิ่งปลูกสร้างที่จะบดบังแสงแดดให้ได้มากที่สุด  ในขณะเดียวกันรางท่อไฟ และตำแหน่งจับยึดต่างๆ ของระบบโซล่าเซลล์ จะจัดเก็บอยู่บริเวณพื้นที่อับสายตา เพื่อความสวยงาม

 

 

 


 

Visitors: 42,807