รีวิว โครงการติดโซล่าเซลล์ บ้านคุณสรันทิพย์

รายละเอียดโครงการ

เนื่องด้วยโครงการที่ติดตั้งเพิ่งปลูกสร้างเสร็จไม่นาน  คุณสรันทิพย์ ให้ความสำคัญกับความสวยงามของภาพรวมอาคารเป็นอย่างมาก  ขณะเดียวกันการติดโซล่าเซลล์ ใช้ในบ้าน ก็ต้องสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเช่นกัน เพื่อให้สามารถลดค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ได้แก่ ปั๊มสระว่ายน้ำ ปั๊มบ่อปลารอบที่พัก ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งเครื่องปรับอากาศแบบ Chiller ในห้องแต่ละห้องซึ่งใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงมาก

ปัจจัยการออกแบบ

ทีมงาน LOOK24 ได้รับโจทย์ว่า ระบบไฟต่างๆของโซล่าเซลล์จะต้องอยู่เป็นสัดส่วนภายในห้องไฟของอาคารเท่านั้น โดยไม่มีการเจาะยึดเพิ่มเติม หรือเดินท่อไฟอื่นๆ นอกอาคารแต่อย่างใด 

นอกจากนั้น ด้วยจำนวนแผงเซลล์ที่ติดตั้ง กับพื้นที่หลังคาที่มีอยู่หลายด้าน จึงต้องออกแบบการติดตั้งให้ได้จำนวนสูงสุดตามความต้องการของเจ้าของบ้าน และได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการผลิตไฟฟ้า   

ในขณะที่หลังคาเป็นวัสดุประเภทกระเบื้องเซรามิค คือ Excella Modernซึ่งเปราะกว่ากระเบื้องซีแพคทั่วไปดังนั้นในการทำงานจึงต้องวางแผนทีมงาน รวมทั้งเตรียม Walkway สำหรับการเหยียบกระเบื้องในพื้นที่บางส่วนที่มีความเสี่ยงจะเกิดความเสียหายได้ง่ายอีกด้วย

 


 

Visitors: 44,272