รีวิว โครงการที่พักอาศัย พญ.นฤมล

รายละเอียดโครงการ

สำหรับโครงการที่พักอาศัยนี้ คุณหมอให้ความสำคัญต่อระบบการติดตั้งโซล่าเซลล์

ทั้งในแง่การผลิตไฟฟ้า และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ทีมงานได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูล

ต่างๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งในแง่พื้นที่ติดตั้งโซล่าเซลล์ และระบบการทำงานอื่นๆ

ปัจจัยการออกแบบ

สำหรับโครงการที่พักอาศัยแห่งนี้ มีการปรับพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นทำให้ห้องไฟอยู่คนละส่วนกับพื้น

ที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ดังนั้น การออกแบบงานติดตั้งจะต้องพิจารณาถึงความสวยงาม และอุปกรณ์ยึดติดต่างๆ 

รวมทั้งรางสายไฟจะต้องไม่อยู่ในพื้นที่ที่เห็นได้เด่นชัดเกินไปนัก นอกจากนั้น หลังคาที่ติดตั้งเดิม

ได้มีการเปลี่ยนกระเบื้องบางส่วนก่อนติดตั้งอุปกรณ์ยึดแผ่นโซล่าเซลล์เพื่ออายุใช้งานหลังคาที่ยาวนานขึ้น  

และพิจารณาทิศทางรับแสงแดด สอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบเพื่อประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้เหมาะสมที่สุด

 

รีวิวจากลูกค้า

“ ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่าไฟได้อีกด้วย หลังติดตั้งเสร็จทางทีมงานสาธิตการใช้งาน App 

พื่อดูการผลิตไฟได้แบบ Realtime  ทำให้เห็นการทำงานได้ทันที”  พญ. นฤมล คลินิค Bont Care และผลิตภัณฑ์บำรุงผิว Bont Care  


Visitors: 42,807